Ferdinand Grapperhaus is hoogleraar Europees arbeidsrecht, Partner bij Allen & Overy, vader van vier, voetballiefhebber, ...

Lees meer

Bibliografie


Boeken

Rafels aan de rechtsstaat
F.B.J. Grapperhaus
Amsterdam, Uitgeverij Prometheus, februari 2017

Terug de polder in: pleidooi voor een werkende arbeidsmarkt
F.B.J.  Grapperhaus
Amsterdam: Bert Bakker, te verschijnen april 2013

Het arbeidsrecht in 50 uitspraken
F.B.J. Grapperhaus, M.J.A.C. Driessen, N. Gundt, S. Klosse en W.J.M. Rauws
Deventer: Kluwer, 2012, tweede druk

Zo is het: de onlosmakelijke verbondenheid van Arbeid & Verburg
Liber Amoricum L.G. Verburg
F.B.J. Grapperhaus, E. Koot-van der Putte, S. Sikkink
Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2011

Employment Law and Works Councils of the Netherlands
F.B.J. Grapperhaus, L.G. Verburg
Den Haag: Kluwer Law International, 2009
ISBN 9789041128584
(in 2011 uitgegeven in het Mandarijns, ISBN 9787100085090)

The end of the Affair: on the ménage à trois of employment, contract and termination
F.B.J. Grapperhaus
(Public lecture delivered on the occasion of the acceptance of the chair of (European) Employment Law at the law faculty of the University Maastricht)
Deventer: Kluwer, 2006

CAO-recht in beweging
R.A.A. Duk, A.T.J.M. Jacobs, L.C.J. Sprengers, F.B.J. Grapperhaus, G.J.J. Heerma van Voss, C.W.G. Rayer,
Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005

Monografieën Sociaal-recht: Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht
F.B.J. Grapperhaus, C.G. Scholtens, Loonstra, C J e.a.
Deventer: Kluwer, 2004, 3e druk
ISBN 90-200-1670-9)

Equal pay for temporary agency workers: taking a closer look at the draft directive on working conditions for temporary agency workers
F.B.J. Grapperhaus
Deventer: Kluwer, 2003

Employment Law and Works Councils of the Netherlands
F.B.J. Grapperhaus, L.G. Verburg
Den Haag, Kluwer Law International, 2002
ISBN 9041119280

Monografieën Sociaal Recht: De uitzendovereenkomst
F.B.J. Grapperhaus, M. Jansen
Deventer: Kluwer, nr. 15, 1999
ISBN 9026835132

Werknemersconcurrentie
F.B.J. Grapperhaus
Deventer: Kluwer, 1995
ISBN 9031213187


Boekbijdragen


"Over de legitimatie van de vakbond"
In:G.H. van Voss, E. Verhulp (red), De waarde(n) van het arbeidsrecht: Liber amicorum voor prof. mr. Paul F. van der Heijden, Den Haag: SDU Uitgevers, 2013

"Volg het spoor terug: Over de wisselwerking tussen legitimatie en betrokkenheid bij de arbeidsmarkt"
Naar aanleiding van HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688
In: S.F. Sagel (red.), Vrienden door Duk en dun. Liber Amicorum voor mr. R.A.A. Duk
Deventer: Kluwer, 2011

"Waarom AOW-leeftijd omhoog moet"
In: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde Jaarboek 2009/2010
Amsterdam: DNB/KVS, 2010

"Zin en onzin van de doorstart"
In: A.A.M. Deterink e.a. (red.), Insolad Jaarbundel 2008 Doorstart
Deventer: Kluwer, p. 99-109

"The employee, the severance payment and the insolvent employer"
In: F. Pennings, Y, Konijn, A. Veldman, Social responsibility in labour relations, European and comparative perspectives. Liber Amicorum Teun Jaspers
Alphen a/d Rijn: Wolters Kluwer International Law, 2008

"Een bosbrand"
In: De reizende jurist – Reisverhalen en reistips van bekende juristen
Deventer: Kluwer, 2008, p. 212-215

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Deventer: Kluwer, 2008, 5e druk
• Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, p. 303-329
• Wet op het Algemeen Verbindend en het Onverbindend Verklaren van Bepalingen van Collectieve Arbeidsovereenkomsten, p. 331-348
• Collectief Actierecht, p. 349-358
• Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi), p. 653-666
• De Uitzendovereenkomst\, p. 200-213

"Stilleven met Arbeidsrechtadvocaat: de professionele standaard van de arbeidsrechtadvocaat, mede in het licht van de aanbevelingen van de Commissie Advocatuur"
In: W. Bekkers, M. van Hooijdonk, B. Kortmann, e.a., De Advocatenstandaard (Lustrumbundel NOvA)
Den Haag: SDU Uitgevers, 2007, p. 323

"De betekenis van de vervreemder-cao in de fase na de overgang van de onderneming"
In: A. Jacobs, F. Pennings, e.a., Een inspirerende fase in het sociaal recht
Zutphen: Uitgeverij Paris, 2007, p. 350

"De ontslagvergoeding van de statutair bestuurder: een hardnekkige fout in de code Tabaksblat"
In: M.J. Kroeze, Verantwoording aan Hans Beckman
Deventer: Kluwer, 2006, p. 167-176

"Intimidatie op het werk en humanisering van de arbeid"
In: Herdenkingsbundel Ad Geers
Deventer: Kluwer, 2006, p. 167-177

Sdu Commentaar Ondernemingsrecht
Den Haag: Sdu Uitgevers, 2006/2007, 1e druk
• Art. 129 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, bestuur, p. 488-491
• Art. 135 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, bezoldiging bestuur, p. 512-516
• Art. 136 BW Boek 2, Faillissement, bevoegdheid aangifte tot faillietverklaring NV, p.517-518
• Art. 137 BW Boek 2, Rechtspersoon, eenpersoonsvennootschap, p.519-520
• Art. 140 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, raad van Commissarissen, p. 531-534
• Art. 141 BW Boek 2, Raad van commissarissen, informatieplicht bestuur, p. 535-536
• Art 142 BW Boek 2, Raad van commissarissen, benoeming, p. 537-540
• Art. 143 BW Boek 2, Benoeming commissarissen door anderen dan algemene vergadering van aandeelhouders, p.541
• Art. 144 BW Boek 2, Raad van commissarissen, schorsing/ontslag, p.542
• Art. 145 BW Boek 2, Raad van commissarissen, bezoldiging, p. 543-544
• Art. 151 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, daden van bestuur, p.560-562
• Art. 152 BW Boek 2, Afhankelijke maatschappij, definitief, p. 563-564
• Art. 153 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, verplichting doen van opgaaf, p. 565- 568
• Art. 154 BW Boek 2, Structuurvennootschap, inschrijving, p. 569-572
• Art. 155 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, verzwakt regime, p. 573-574
• Art. 155a BW Boek 2, Naamloze vennootschap, geen benoeming bestuurders, p. 575-576
• Art. 156 BW Boek 2, Naamloze vennootschap, ontheffing voorschriften structuurvennootschap, p. 577
• Art. 157 BW Boek 2, Raad van commissarissen, toepassing structuurregeling, p. 578
• Art. 158 BW Boek 2, Raad van commissarissen, samenstelling/voordracht/benoeming, p. 579-587
• Art. 159 BW Boek 2, Raad van commissarissen, benoeming bij ontbreken alle commissarissen, p. 588
• Art. 160 BW Boek 2, Raad van commissarissen, incompatibiliteiten, p. 589
• Art. 161 BW Boek 2, Raad van commissarissen, aftreden commissaris/Raad van commissarissen, ontslag commissaris/Raad van commissarissen, schorsing commissaris, p.590
• Art. 161a BW Boek 2, Raad van commissarissen, opzegging vertrouwen, p. 591-592
• Art. 162 BW Boek 2, Structuurvennootschap, benoeming bestuurders, p.593-595
• Art. 164 BW Boek 2, Structuurvennootschap, goedkeuring bestuursbesluiten, p. 596-597
• Art. 174a BW Boek 2, Naamloze vennootschap, beroep bij College Beroep bedrijfsleven, p. 598

Tekst & Commentaar Arbeidsrecht
Deventer: Kluwer, Deventer, 3e druk
• De Uitzendovereenkomst, p. 173-186
• Wet CAO, Wet AVV en Collectief actierecht, p. 173-288
• Waadi, p. 565-581

"De beloning en de afvloeiingsregeling van de bestuurder van grote ondernemingen"
In: De werknemer in het ondernemingsrecht, serie vanwege het Van der Heijden instituut
Deventer: Kluwer, 2004, p. 111-121

"Pleidooi voor een gespecialiseerde voorzieningenrechter voor arbeidszaken"
In: Geschriften vanwege de Vereniging voor Corporate Litigation
Deventer: Kluwer, 2004, p. 455-469

Kluwer losbladige arbeidsovereenkomst
Bewerkt door F.B.J. Grapperhaus en E.N. Franx - Schaap
Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 10, afdeling 11, Bijzondere bepalingen ter zake van de uitzendovereenkomst
Kluwer, Deventer 2005, suppl. 225

"Inzake artikel 7:690 en 691 BW"
In: Tekst en Commentaar Arbeidsrecht
Deventer: Kluwer, 2002, 2e druk, p. 2836-2846

"Werknemers en insolventie van de werkgever: is de balans in evenwicht?"
In: F.B.J. Grapperhaus, A.M. Luttmer-Kat, E. Loesberg, A.I. van der Kris, B.F.M. Knüppe, J.C.M.G. Bloemarts, De doorstart in faillisement Insolad Jaarboek 2000
Deventer: Kluwer, 2000

"Meer respect voor grondrecht van werknemers"
In: A.Ph.C.M. Jaspers, E. Verhulp, F.B.J. Grapperhaus, H.H. de Vries, Onder geen Beding
Uitgave FNV januari 2000

"De werknemers in de failliete onderneming: een belasting van de doorstart"
In: J. Verburg, N.H. de Vries, O.I.M. Ydema, Liberale Gifte: Vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus, Deventer: Kluwer, 1999


Artikelen / Column / Boekrecensies

 
2012

Eerlijk zullen we alles delen – jong en oud op de arbeidsmarkt (column)
TRA, 2012/11, november 2012, p. 3

Wie heeft er nog een plannetje voor ontslagrecht op zolder liggen? (column)
Ondernemingsrecht, 2012/17, november 2012

Legitimatie en rol van de vakbond
Mr. Magazine voor juristen, nr. 6/7 2012, p. 24

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (boekrecensie)
TRA, 2012/4, april 2012, p. 30

Over het ingrijpen in beloningen (artikel)
TRA, 2012/2, februari 2012, p. 5

Legitimatie, legitimatie, legitimatie. Over werkgevers, gele vakbonden en Kamerleden (column)
TRA, 2011/12, december 2012, p. 3

 
2011

Het onderkruipersverbod in het Nederlandse recht (artikel)
TRA, 2011/5, mei 2011, p. 5

Trial by media en trias politica
Ondernemingsrecht 2011/16, december 2011

Over legitimatie en rol van de vakbond
Ondernemingsrecht 2011/12, p. 417 - 418

Europese kansen voor de atlas generatie
Ondernemingsrecht 2011, afl. 8, p. 289 - 290

 
2010

De geestelijke werkloze op de arbeidsmarkt
Ondernemingsrecht 2010, afl. 16, p. 641 – 642

Wie is hier nu echt zelfstandig op de arbeidsmarkt?
TRA 2010, afl. 12, nr. 96

 
2009

De gevarendriehoek van de wettelijke pensioenleeftijd
F.B.J. Grapperhaus en N. Bouwmeester
TRA 2009, afl. 8/9, p. 5-12

De kredietcrisis en de gemiste kansen in het arbeidsrecht
Ondernemingsrecht 2009, afl. 5, p. 3-4

Medezeggenschap, onderneming en evenwicht
Ondernemingsrecht 2009, afl. 3, p. 120-121

Geen bonussen zonder prestaties
De Volkskrant, 18 maart 2009, p. 11

Begrotingsnieuws 2009
Ondernemingsrecht 2009, afl. 1, p. 30-33

 
2008

Houd de toezichthouders in de gaten
De Volkskrant, 7 november 2008, p. 11

Dude, where's my arbeidsprocesrecht?
Sociaal Recht 2008, afl. 9, p. 235-236

De werknemer, de beëindingingsvergoeding en de insolvente werkgever
Sociaal Recht 2008, afl. 5, p. 143-145

Een poging tot juridisch-economische onderbouwing van beëindigingsvergoedingen in het arbeidsrecht
Sociaal Recht 2008, afl. 3, p. 78 - 80

Vraag niet wat private equity met u doet, maar vraag wat u met private equity kunt doen
Sociaal Recht 2008, afl. 1, p. 3-5

De werknemer en het Voorontwerp Insolventiewet: enige kritische overwegingen
Ondernemingsrecht 2008, afl. 13, p. 450-454

Het verschil tussen de beloning van de bestuurder en de Deense staat
Ondernemingsrecht 2008, afl. 8, p. 289-290

Stilte die je verbreekt door er iets van te zeggen: over het nut van geheimhouding
Ondernemingsrecht 2008, afl. 2, p. 57

Begrotingsnieuws Sociale Zaken
Ondernemingsrecht 2008, afl. 1, p. 27-29


Wijziging van de arbeidsrelatie bij gewijzigde omstandigheden – De Taxi Hoffman-regel verduidelijkt in het Mammoet-arrest
TRA 2008, afl. 1, p. 12-15

De representativiteit van de vakbond in relatie tot de ongebonden werknemer
F.B.J. Grapperhaus en A. Stege
SMA 2008, afl. 2, p. 107-116

 
2007

Enkele overwegingen omtrent evenwicht in het ontslagrecht en de arbeidsmarkt
F.B.J. Grapperhaus en T. Schils
Sociaal recht 2007, afl. 11, p. 351-358

Toelating tot CAO-onderhandelingen en de positie van de kleine vakbonden
F.B.J. Grapperhaus en M.A.S.M. Veenstra
Sociaal Recht 2007, afl. 9, p. 282-289

Vijf broden en twee vissen. Naschrift bij De Vries en Baris
Sociaal Recht 2007, afl. 5, p. 166-168

Vijf broden en twee vissen.
Sociaal Recht 2007, afl. 3, p. 73-84

The act you’ve known for all these years
Ondernemingsrecht 2007, afl. 10/11, p. 385-386

 
2006

Begrotingsnieuws
Ondernemingsrecht 2006, afl. 17, p. 613-617

Het einde van de relatie; naar een zinvoller ontslagbescherming
Ondernemingsrecht 2006, afl. 15, p. 535-542

Hiep hiep Hoge Raad en de Sociale Innovatie in Ondernemingen
Ondernemingsrecht 2006, afl. 15, p. 525-526

Modernisering van de WW: Eerste Kamer neemt tweede wetsvoorstel aan
Ondernemingsrecht 2006, afl. 12, p. 438-439

Alsnog een herziening van het ontslagrecht?
Ondernemingsrecht 2006, afl. 6, p. 243-245

Het Concurrentiebeding en het topje van de ijsberg
Sociaal Recht 2006, afl. 9, p. 253-254

Dispensatie van algemeen verbindendverklaring
SMA mei 2006, afl. 5, p. 187-195

 
2005

Begrotingsnieuws
Ondernemingsrecht 2005, afl. 17, p. 603-608

Toetsingskader algemeenverbindendverklaring CAO's: voortaan inhoudelijke toetsing van "kleine" CAO's?
Ondernemingsrecht 2005, afl. 16, p. 555-557

Wet medezeggenschap werknemers gaat niet door
Ondernemingsrecht 2005, afl. 15, p. 521

De premier als munteenheid voor topinkomens
Ondernemingsrecht 2005, afl. 15, p. 497-498

De lijdensweg van het wetsvoorstel inzake het concurrentiebeding in de arbeidsoverkomst (wetsvoorstel 28 167)
Ondernemingsrecht 2005, afl. 10, p. 363-364

Bescherming voor klokkenluidende werknemers (2): het standpunt van het kabinet
Ondernemingsrecht 2005, afl. 9, p. 323

Europese grond
Ondernemingsrecht 2005, afl. 9, p. 301 – 302

Bescherming voor klokkenluidende werknemers; een inventarisatie van het wetsvoorstel en het SER-advies
Ondernemingsrecht 2005, afl. 7, p. 232-240

Over bestuursbeleid, aansprakelijkheid en afrekening van bestuurder,
Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005, afl. 3

 

2004

Begrotingsnieuws, Sociale zaken en werkgelegenheid
Grapperhaus, F.B.J  en Franx-schaap, E.N.
Ondernemingsrecht 2004, afl. 17, p. 666-668

Klokkenluider: verzoek van de regering aan de SER om advies over een onafhankelijke commissie
Ondernemingsrecht 2004, afl. 9, actualiteiten 126, p. 349-350

De beursgenoteerde bestuurder en de Code
Ondernemingsrecht 2004, afl. 4, p. 111-113

 

2003

Begrotingsnieuws Sociale zaken en werkgelegenheid
Ondernemingsrecht 2003, afl. 15, p. 592-593

De positie van de bestuurder van de Nederlandse beursvennootschap
Ondernemingsrecht 2003, afl. 11, p. 416-423

De uittredende vennoot in het nieuwe wetsvoorstel voor de vennootschap
Ondernemingsrecht 2003, afl. 4, p. 118-124

Is detachering uitzending (1), (2) en (3)
Ondernemingsrecht 2003, afl. 3, p. 86-89; 2003, afl. 5, p.182-183; en 2003, afl. 7, p. 269

Nu even niet
Ondernemingsrecht 2003, afl. 2 , p. 37-38

Kan de vakbond extra gunstige voorwaarden bedingen voor zijn leden?
Ondernemingsrecht 2003, afl. 2, p. 54-55

De emancipatie van de uitzendovereenkomst
Sociaal Recht 2003, afl. 7/8, p. 217-225

Het recht van de werknemer op een beëindigingsvergoeding staat los van zijn recht op (werkloosheids)uitkering
Sociaal Recht, 2003, afl. 1, p. 4-5

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst waartoe, waarvoor? Bij de hervatting van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 28 167.
Arbeidsrechtelijke Annotaties 2003, afl. 2, p. 4-25

De uitzendkracht en gelijke beloning
SMA, 2003, afl. 1, p. 6-15

 

2002

Het verbod op onderscheid op grond van leeftijd in arbeid en beroep
Ondernemingsrecht 2002, afl. 12, p. 356-363

Vrij parkeren bij de ondernemingsraad of onderhandelen met de vakbond?
Ondernemingsrecht, 2002, afl. 12, p. 355-356

De wenselijkheid van een nieuwe regeling voor de verhouding van niet-gebonden werknemers tot een CAO
Sociaal Recht, 2002, afl. 6, p. 184-190

Regels voor werknemers concurrentie aan het begin van de 21e eeuw
SMA 2002, afl. 1, p. 42-54

 

2001

Begrotingsnieuws Sociale zaken en werkgelegenheid
Ondernemingsrecht 2001, afl. 15, p. 466-467

Een rondje rond het arbeidsconflict (1) en (2)
Ondernemingsrecht 2001, afl. 8, p. 235-239

Uitvoering van de richtlijn 98/50/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij de overgang van een onderneming
Ondernemingsrecht 2001, afl. 1/2, p. 36-38

Bespiegelingen bij het idee van de onderneming als gemeenschap.
Ondernemingsrecht 2001, afl. 1/2, p. 21

Toekenning van opties bij wijze van schadevergoeding in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Ondernemingsrecht 2001, afl. 1/2, p. 39-41

Einde Arbeidsovereenkomst, einde optierecht.
ArbeidsRecht 2001, afl. 4, p. 19-24

De positie van de klokkenluidende werknemer
Dossier nr. 45, 2001  blz. 15

 

2000

Rapport van de adviescommissie duaal ontslagstelsel
Ondernemingsrecht 2000, afl. 16, p. 468

Beperkingen aan de vrijheid van arbeidskeuze van de uitzendwerknemer uit artikel
7:691 BW
Ondernemingsrecht 2000, afl. 15,p. 426-430

Overbodige luxe in het nieuwe model-NCD-directiecontract
Ondernemingsrecht 2000, afl. 15, p. 440

Geen opties, wel werknemersparticipaties voor iedereen
Ondernemingsrecht 2000, afl. 11, p. 303-304

De klokkenluider en zijn broodnodige bescherming
Ondernemingsrecht 2000, afl. 9, p. 235-236

Staking als ultimum remedium
Ondernemingsrecht 2000, afl. 6, p. 159-160

 

1999

Het optievervalbeding en de schadevergoeding bij einde dienstverband
F.B.J. Grapperhaus en A. Stege
Ondernemingsrecht 1999, afl. 17, p. 464-467

Kantonrechtersformule opnieuw aangepast
Ondernemingsrecht 1999, afl. 15, p. 420-421

Arbeid als onderneming in de onderneming?
Ondernemingsrecht 1999, afl. 10, p. 259-260

Vergoeding wegens kennelijk onredelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst na ontslag op staande voet?
Ondernemingsrecht 1999, afl. 6, p. 168-169

Een ware invasie van wetsvoorstellen inzake deeltijdarbeid
Ondernemingsrecht 1999, afl. 3, p. 78-79

Onduidelijkheid over verhouding uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting ten opzichte van de ontheffing voor werkverkorting
Ondernemingsrecht 1999, afl. 2, p. 51

 

1998

Reparatiewetsvoorstel inzake Flexibiliteit en Zekerheid; De Positie van de zelfstandig interim-manager
F.B.J. Grapperhaus en D.C. Buijs
Ondernemingsrecht, 1998, p. 256

Begrotingsnieuws economische zaken, financiën, justitie en sociale zaken
M.R. Mok, H.M.N. Schonis, F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht, 1998, p. 251-255

Geen reden tot paniekvoetbal: de gevolgen van Flexibiliteit en zekerheid voor
afkoopsommen bij profsportcontracten
F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen
ArbeidsRecht 1998, afl. 11, p. 10-14

Verval van opties bij einde dienstverband (HR 27/6/1998)
Ondernemingsrecht 1998, afl. 10, p. 305-306

De uitzendkracht
ArbeidsRecht 1998, afl. 8/9, p. 42-46

 

1997

Concurrentiebeding en art. 7.10 BW: het schriftelijkheidsvereiste
ArbeidsRecht 1997, afl. 5, p. 29-32

Dwaalwegen bij einde dienstverband
Sociaal Recht 1997, afl. 3, p. 74-80

Concurrentiebeding en faillissement
Tijdschrift voor Insolventierecht 1997, afl. 3, p. 69-73

 

1996

Bosmans ongelijke tred
ArbeidsRecht 1996, afl. 5, p. 20-22

De curator en de verplichte handdruk
ArbeidsRecht 1996, afl. 12, p. 3-7

Tolheffing bij einde dienstverband; pogingen van de werkgever om een vergoeding te
krijgen voor door de vertrekkende werknemer opgedane kennis, ervaring en vaardigheden
SMA 1996, afl. 6, p. 398-407

 

1995

Concurrentiebeding en wijziging in de arbeidsverhouding
ArbeidsRecht 1995, afl. 10, p. 22-24


Noten bij Jurisprudentie

Noot bij Hoge Raad 8 april 2011, LJN BP 0580
Nawerking van CAO
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2011, afl. 8, p. 315 - 317

Noot bij Rechtbank Amsterdam 11 maart 2011, LJN 7454
Tot hoever strekken afspraken tussen ondernemingsraad, commissarissen en moedermaatschappij om gezamenlijk naar een overname kandidaat te zoeken?
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2011, afl. 7, p. 283 - 285

Noot bij HvJEG C-29/10
Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst bij grensoverschrijdende arbeid
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2011, afl. 5, p. 210 - 211

Noot bij HvJEG C-242/09 (Albron)
Overgang van onderneming en concernproblematiek
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2011, afl. 1, p. 33 - 36

Overgang van de onderneming en de na overgang niet gehandhaafde organisatorische eenheid
Hof van justitie van de Europese gemeenschappen 12 februari 2009, zaak C-466/07, Klarenberg/Ferrotron (gelijktijdige korte bespreking van Gerechtshof 's-Gravenhage 12 juni 2008, JAR 2008/222; kantonrechter Amsterdam, 10 november 2008, JAR 2008/302; Hof 's-Hertogenbosch 17 juli 2007, JAR 2007/2011)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2009, afl. 5, p. 274-277

Noot bij HR 11 juli 2008, nr. C06/229l inzake Seminis Vegetable Seeds Holland B.V.
Het intuïtieve inzicht van de rechter omtrent vergoedingen bij einde dienstverband
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2008, afl. 12, p. 436-438

Noot bij HR 15 februari 2008, nr. C06/273 HR, LJN: BC2206 (Chromalloy Holland B.V.)
Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid na langdurig dienstverband is niet een zelfstandige grond voor een ontslagvergoeding
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2008, afl. 9, p. 368-370

Noot bij HR 8 juni 2007 C06/020HR
Overgang van onderneming: contractswisseling waarbij ook de persoon van de aanbesteder/opdrachtgever verandert
Ondernemingsrecht 2008, afl. 1, p. 45-48

Noot bij HR 8 juni 2007, RvdW 2007, 553, nr. C06/030HR
Kan een vakbond vorderen om toegelaten te worden tot collectief overleg?
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2007, afl. 9, p. 374-376

Noot bij HR 13 juli 2007, R07/100HR, LJN: BA7970 (OK 135)
De strategie en het beleid zijn in beginsel een aangelegenheid van het bestuur van de vennootschap (ABN AMRO Holding/VEB)
F.B.J. Grapperhaus
Sociaal Recht 2007, afl. 7/8, p. 251-257

Noot bij HR 15 december 2006, co5/264 HR, LJN AZ1487, JAR 2007/19
Het verschil tussen een zelfstandig ondernemer en een werknemer
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2007, afl. 3, p. 109-111

Noot bij HR 5 januari 2007, rolnummer CO5/257HR en CO5/258HR
De geldigheid van het concurrentiebeding na een (ingrijpende) wijziging van de functie
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2007, afl. 2, p. 67-69

Noot bij Ktr. Utrecht 15 maart 2006, JAR 2006/80
Concernproblematiek: gaan de werknemers van de personeels-BV van rechtswege over naar de verkrijger van de door een andere concern-BV vervreemde activiteit waarnaar die werknemers werden gedetacheerd?
Ondernemingsrecht 2006, afl. 7, p 290-292

Noot bij HvJ EG 9 maart 2006, C-499/04
De binding van de verkrijger bij een overgang van onderneming aan de CAO van de vervreemder
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2006, afl. 7, p. 287-290

Noot bij HR 11 november 2005, JAR 2005/287
Zorgplicht voor veiligheid op het werk: hoever moet een waarschuwing gaan?
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2006, afl. 6, p. 248-250

Noot bij HR 10 juni 2005, JAR 2005/157
Ontslagbescherming geldt niet voor de werkgever
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2005, afl. 14, p. 490-492

Noot bij HR 17 juni 2005 (Belastingkamer), nr. 39.928
Doorprikken van een ontwijkingsconstructie : dienstbetrekking in fiscale en privaatrechtelijke zin. Over slangen die zichzelf in de staart bijten.
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2005, afl. 10, p. 369-370

Noot bij HR 15 april 2005, JAR 2005/117 (Unidek); RvdW 2005, 55 (Ciris)
Het ontslagbesluit/de ontslagname betekent in beginsel ook beëindiging van de dienstbetrekking van de bestuurder
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2005, afl. 9, p. 334-337

Noot bij HR 11 maart 2005, JAR 2005, 84 (ABN AMRO/ Nieuwenhuys)
Psychische schade werknemer
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2005, afl. 6, p. 213-215

Noot bij HR 25 juni 2004, JAR 2004, 169 (Stichting De Zonnehof/Swart
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2004, afl. 13, rechtspraak sociaal recht nr. 196, p. 514-516

Noot bij HR 2 april 2004, JAR 2004/112 (Eemsmond)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2004, afl. 9, rechtspraak sociaal recht nr. 134, p. 363-365

Noot bij HR 20 februari 2004, JAR 2004/83  (DSM/Fox)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2004, afl. 5, rechtspreek sociaal recht nr. 062, p. 180-181

Noot bij HvJ EG 6 november 2003, zaak C-4/01 (Martin/South Bank University)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2004, afl. 4, p. 145-146

Noot bij HvJ EG 20 november 2003 (Sodexho/Abler)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2004, afl. 3, rechtspraak sociaal recht nr. 031, p. 102-104

Noot bij HR 21 maart 2003, RvdW 2003, 55  (Van der Gulik/V&P)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2003, afl. 6, rechtspraak sociaal recht nr. 19, p. 233-234

Noot bij HR 10 januari 2003, JAR 2003/29 (ING/Van Ravenswade)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2003, afl. 5, rechtspraak sociaal recht, p. 193-195

Noot bij Gerechtshof 's-Gravenhage 29 november 2002, JAR 2002/198 en 293, voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 15 augustus (CMG)
Is detachering ook uitzending?
Ondernemingsrecht 2003, afl. 3, p 86-89

Noot bij HR 10 januari 2003, C01/146 HR (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2003, afl. 3, rechtspraak sociaal recht, nr. 7, p.89-92

Noot bij HR 21 juni 2002, C00/240HR (Kimberley-Clark)
Het enkele talmen met het instellen van een loonvordering levert niet een (gedeeltelijk) verlies van aanspraken van de werknemers op
Grapperhaus, F.B.J,
Ondernemingsrecht 2002, afl. 15, p.487

Noot bij  HR 13 september 2002, C98/162HR (Heineken Nederland Beheer B.V.)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2002, afl. 15,  p. 487-488

Noot bij HR 12 oktober 2001, RvdW 2001/155 ( Verleun& Pesch Adcocaten/ Foundation Software B.V.)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2001, afl. 17, rechtspraak handelsrecht nr. 62, p. 529-530

Noot bij HR 2 november 2001, RvdW 2001, 172 (Elverding Kruijf/ Wienholts)
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht  2001, afl. 16, rechtspraak sociaal recht nr. 58, p. 497-498

Noot: De uitbesteding van een deel van het personeel is niet zonder meer een overgang van onderneming.
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 2001, afl. 5, p. 140-141

Noot bij Kolkman/Cornelisse: overdracht van een handelsonderneming en
concurrentieverbod
F.B.J. Grapperhaus
Ondernemingsrecht 1997, afl. 11, p. 353-354